Warning: mysql_connect(): Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: YES) in /home/web/sun_mon/inc/db.php on line 7
Sun Medical Center
Эмчилгээний тасгууд
Захиалга
Үйлчилгээ
Танилцуулга

Танилцуулга
Эргэлтийн танилцуулга
Appointment    
Department & Centers    
Эргэлтэнд хориглох заалт
·Өвчтөний аюулгүй байдал, халдвараас урьдчилан сэргийлэх үүднээс эргэлтийн цагийн хувиарыг нарийн баримтална уу.
·Асран хамгаалагч зөвхөн 1 хүн байхыг зөвшөөрнө.
·Асран хамгаалагч байхгүй бол зөвхөн эргэлтийн цагаар л ирж уулзаж болно.
Эргэлтийн цагийн хуваарь
·Ажилын өдрүүдэд 1 удаа : Үдээс хойш 18:00 - 20:00
·Амралтын өдрүүдэд (Өдөрт 2 удаа) : үдээс өмнө 10:00 – 12:30   үдээс хойш 18:00 - 20:00

·- Сэхээний өрөө(өдөрт 1 удаа) 13:00 - 13:30
Эмчийн үзлэг ба эргэлтийн цаг
Эмчийн үзлэг (үдээс өмнө) 08:00~09:00
(үдээс хойш) 17:00~18:00 (Тухайн үеийн нөхцөл байдлаас шалтгаалж цаг өөрчилөгдөж болно)
Эргэлт Ажилын өдөр 18:00 - 20:00
Амралтын өдөр (Үдээс өмнө) 10:00~12:00, (Үдээс хойш) 18:00~20:00
Тусгай хэсэг (Жилийн турш) Сэхээн амьдаруулах тасаг : 13:00~13:30
Нярайн тасаг : (Үдээс өмнө) 11:30~12:00, (Үдээс хойш) 18:30~19:00
SUN MEDICAL CENTER, JIJOK-DONG, YUSEONG-GU, DAEJEON, KOREA    TEL : +82-42-220-8244
COPYRIGHT ⓒ 2012 DAEJEON SUN MEDICAL CENTER. ALL RIGHT RESERVED.