Эмчилгээний тасгууд
Захиалга
Үйлчилгээ
Танилцуулга

Үйлчилгээ
Мэргэжлийн менежер зохицуулагч
Appointment    
Department & Centers    
Англи
хэл

sunhospital365@gmail.com     +82-42-220-8275, 8240, 8080    
хятад
хэл

sunhospital365@gmail.com     +82-42-220-8240, 8080    
Монгол
хэл

sunhospital365@gmail.com     +82-42-220-8244
Орос
хэл

sunhospital365@gmail.com     +82-42-220-8279, 8246, 8239

SUN MEDICAL CENTER, JIJOK-DONG, YUSEONG-GU, DAEJEON, KOREA    TEL : +82-42-220-8244
COPYRIGHT ⓒ 2012 DAEJEON SUN MEDICAL CENTER. ALL RIGHT RESERVED.