Эмчилгээний тасгууд
Захиалга
Үйлчилгээ
Танилцуулга

Үйлчилгээ
Амбулторийн үзлэг
Appointment    
Department & Centers    
Амбулторийн үзлэг, үйлчилгээний дэс дараалал
Бүртгэл
Анх болон давтан ирж байгаа үйлчлүүлэгч нар баруун жигүүрийн бүртгэлийн цонхонд төлбөр хийсэний дараа бүртгэлийн хуудасаа авна.
01. Эмчилгээний хүсэлт гаргахад хэрэгтэй баримт бэлдэх
Эрүүл мэндийн даатгал, Эмчилгээний хүсэлт, Эмчилгээнд хэрэгэлэгдэх бусад лавлах материал
02. Эмчилгээний бүртгэлийн цаг
·Зуны улирал-Ажилын өдрүүд : үдээс өмнө 08:30 - 12:00 / үдээс хойш 13:30 - 17:00
·Зуны улирал-Бямба гаригт : үдээс өмнө 08:30 - 12:30
·Өвлийн улирал- Ажилын өдрүүдэд : үдээс өмнө 08:30 - 12:00 / үдээс хойш 13:30 - 17:00
·Өвлийн улирал- Бямба гаригт : үдээс өмнө 08:30 - 12:30
- Бүртгэлийн эцсийн хугацааг тухайн өдрийн цагаар төлөвлөсөн өвчтөнүүдийн тоо болон эмчилгээний хүсэлт гаргасан үйлчлүүлэгчийн тоогоор богиносгож болно.
2. Эмчилгээ
Бүртгэлийг холбогдох эмчилгээний тасгуудад хийж өгсөний дараа бүртгэсэн дарааллаар эмчилгээг хийлгэж, сувилагч шинжилгээ болон эмийн жорыг гаргаж өгнө.
01. Үзлэгийн цаг
·Зуны улирал-Ажилын өдрүүд : Үдээс өмнө 09:00 - 12:30 / Үдээс хойш 13:30 - 17:30
·Зуны улирал-Бямба гаригт : Үдээс өмнө 09:00 - 12:30
·Өвлийн улирал-Ажилын өдрүүдэд : Үдээс өмнө 09:00 - 12:30 / Үдээс хойш 13:30 - 17:30
·Өвлийн улирал-Бямба гаригт: Үдээс өмнө 09:00 - 12:30
3. Төлбөр
Төлбөр төлөх цонхон дээр үзлэгийн төлбөр төлөх ба шинжилгээ байхгүй тохиолдолд эмийн жорыг гаргаж өгнө.
Нэр Ангилал
Эмчийн үзлэг(Анагаах, Шүд, Ардын эмчилгээ) Эмчийн үзлэгийн хураамж
Хэвтэн эмчлүүлэх(Анагаах, Шүд, Ардын эмчилгээ) Эмнэлэгт хэвтэх хураамж
Шинжилгээ(Анагаах, Шүд, Ардын эмчилгээ) Шинжилгээний хураамж
Дүрс оношилгоо ба туяа эмчилгээ(Анагаах, Шүд) Дүрс оношилгооны хураамж
Дүрс оношилгоо ба туяа эмчилгээ (Анагаах, Шүд) Туяа эмчилгээний хураамж
Дүрс оношилгоо ба туяа эмчилгээ(Анагаах, Шүд) Дүрс оношилгооны хураамж
Мэдээ алдуулалт(Анагаах, Шүд) Мэдээ алдуулалтын хураамж
Сэтгэл зүйн эмчилгээ(Анагаах) Сэтгэл зүйн эмчилгээ (дотно ярилцлага орохгүй)
Сэтгэл зүйн эмчилгээ(Анагаах) Сэтгэлзүйн эмчилгээний хураамж
Эмчилгээ ба мэс засал (Анагаах, Шүд, Ардын эмчилгээ) Эмчилгээ мэс заслын хураамж
4. Шинжилгээ
Шинжилгээ болон дүрс оношилгооны зураг авалт хийлгэх тохиолдолд тасалбарын баруун дээд хэсэгт заагдсан явж очих газар очиж шинжилгээгээ өгөх болно.
5. Эмнэлэгт хэвтэх болон эмнэлэгээс гарах
Шинжилгээний хариунаас шалтгаалж холбогдох эмчилгээний тасагт хэвтэх ба гарах зөвлөгөөг өгнө.SUN MEDICAL CENTER, JIJOK-DONG, YUSEONG-GU, DAEJEON, KOREA    TEL : +82-42-220-8244
COPYRIGHT ⓒ 2012 DAEJEON SUN MEDICAL CENTER. ALL RIGHT RESERVED.