Эмчилгээний тасгууд
Захиалга
Үйлчилгээ
Танилцуулга

Үйлчилгээ
Хэвтэн эмчлүүлэх танилцуулга
Appointment    
Department & Centers    
Хэвтэх дараалал
STEP 1
Амбулатори болон яаралтай түргэн тусламжийн төвийн эмчийн хэвтүүлэх зөвшөөрөл ба хэвтэх гэрээ байгуулах.
Үзлэг хийгдсэний дараа хариуцсан эмч хэвтэх зөвшөөрлийг шийднэ.
STEP 2
Хэвтэн эмчлүүлэх бүртгэл хийх(Хэвтэх гэрээ,Эмчилгээний даатгалыг гаргаж өгөх)
Эмнэлэгт хэвтэн эмчлүүлэх бүртгэлийн хэсэгээс хэвтэхэд шаардлагатай баримт бичиг бүрдүүлэх, тасгийн хувиар ба хэвтэхэд хэрэгтэй танилцуулгыг хүлээн авч тасагтаа очин хэвтэнэ.
·- - Эмнэлэгт хэвтэхэд шаардлагатай баримт бичиг : - - Эмнэлэгт хэвтэх гэрээ, эрүүл мэндийн даатгал болон иргэний үнэмлэх.
·- Тухайн өдөр эмнэлэгт хэвтэх тохиолдолд :
   - Жирэмсэн эхэд яаралтай тусламж хэрэгтэй бол эхлээд өрөөнд хувиарлана.
   - Холбогдох эмчилгээний өрөө хоосон бол.
STEP 3
Өвчтөний өрөө хувиарлах
Эмнэлэгт хэвтэх бүртгэл дууссаны дараа өрөөний хувиар авч холбогдох тасагтаа очиж хэвтэнэ.
STEP 4
Хэвтэн эмчлүүлж байх хугацаанд хориглох зүйл.
STEP 5
Өрөөндөө хэвтэх
Эмнэлэгээс гарах дараалал
STEP 1
Холбогдох эмчилгээний тасгаас эмнэлэгээс гарах шийдвэр
Хариуцагч эмч эмнэлэгээс гарахаас 1 өдөрийн өмнө эмнэлэгээс гарахыг мэдэгдэнэ.
STEP 2
Даатгалын хяналтын багаас эмчилгээний төлбөрийг шалгаж дуусгана.
STEP 3
Эмнэлэгээс гарах төлбөрийг гаргах
STEP 4
Эмнэлэгийн төлбөрийг төлж, амбулторит захиалга авах
1 давхарын коридориор эмнэлэгээс гарах бүртгэлийн цонхонд очиж бүртгэл хийлгэх(Эмчилгээний төлбөрхийх)
STEP 5
Эмчилгээний төлбөрийн баримтыг авч анхаарах зүйлсийг шалгасаны дараа явж болно.
Эмчилгээний төлбөр төлсөний дараа бүртгэлийн ажилтанаас төлбөрийн баримт авч тасгийн сувилагчаас гадуур уух эм болон анхаарах зүйлсийг шалгасны дараа явна.
Эргэлтэнд хориглох заалт
·Өвчтөний аюулгүй байдал, халдвараас урьдчилан сэргийлэх үүднээс эргэлтийн цагийн хувиарыг нарийн баримтална уу.
·Асран хамгаалагч зөвхөн 1 хүн байхыг зөвшөөрнө.
·Асран хамгаалагч байхгүй бол зөвхөн эргэлтийн цагаар л ирж уулзаж болно.
Эргэлтийн цагийн хуваарь
·Ажилын өдрүүдэд 1 удаа : Үдээс хойш 18:00 - 20:00
·Амралтын өдрүүдэд (Өдөрт 2 удаа) : үдээс өмнө 10:00 – 12:30   үдээс хойш 18:00 - 20:00

·- Сэхээний өрөө(өдөрт 1 удаа) 13:00 - 13:30
Өрөөний мэдээлэл(Өрөө солих)
Энгийн өрөө\6 ортой\ эсвэл тусгай өрөө \1-3 ортой\ өрөөнд орохыг хүсвэл эхлээд тасгийн сувилагчид хүсэлт гаргах ба эсвэл бүртгэлийн хэсэгт хүсэлтээ өгч болно.
Түргэн тусламжийн машин ашиглах заавар
Эмнэлэгээс гарахдаа яаралтай түргэн тусламжийн машин хэрэглэх шаардлагатай хүн бүртгэлд хүсэлтээ өгвөл хотын дотор болон гадагш хүргэж туслах боломжтой.
Эмнэлэгт хэвтэхэд бэлтгэх зүйлс
Аяга, тавчиг, хувийн ариун цэврийн хэрэгсэл, гар нүүрийн алчуур зэргийг бэлдэж ирэхэд болно.
Эмчийн үзлэг ба эргэлтийн цаг
Эмчийн үзлэг (үдээс өмнө) 08:00~09:00
(үдээс хойш) 17:00~18:00 (Тухайн үеийн нөхцөл байдлаас шалтгаалж цаг өөрчилөгдөж болно)
Эргэлт Ажилын өдөр 18:00 - 20:00
Амралтын өдөр (Үдээс өмнө) 10:00~12:00, (Үдээс хойш) 18:00~20:00
Тусгай хэсэг (Жилийн турш) Сэхээн амьдаруулах тасаг : 13:00~13:30
Нярайн тасаг : (Үдээс өмнө) 11:30~12:00, (Үдээс хойш) 18:30~19:00
Хоолны цаг
·Өглөөний цай : Morning 7AM - 8:30AM
·Өдрийн хоол : Afternoon 12PM - 1:30PM
·Оройн хоол : Afternoon 5:30PM - 6:30PM
SUN MEDICAL CENTER, JIJOK-DONG, YUSEONG-GU, DAEJEON, KOREA    TEL : +82-42-220-8244
COPYRIGHT ⓒ 2012 DAEJEON SUN MEDICAL CENTER. ALL RIGHT RESERVED.