Эмчилгээний тасгууд
Захиалга
Үйлчилгээ
Танилцуулга

Үйлчилгээ
Эмчилгээний тасгууд
Appointment    
Department & Centers    
Шээсний замын эрхтэн судлал
Тэжон Сон эмнэлэгийн шээсний замын эрхтэн судлалын тасаг нь эр бэлэг эрхтэн,төмсөг, давсаг ба түрүү булчирхай гэх мэт эр үржилийн эрхтэний эмгэгийн эмчилгээг гүйцэтгэнэ.Үүнтэй хамт шээсний өгсөх замын халдвар, түрүү булчирхайн томрол, давсагны үрэвсэл,шээс задгайрал гэх мэт шээсний замын эрхтэнд илэрсэн шээсний эмгэгийн оношилгоо ба эмчилгээ хийж байна.
Орчин үед өндөр настай хүн амын тоо нэмэгдэхийн хэрээр хөгширөлттэй холбоотой шээсний замын эмгэг туссан өвчтөн ч бас нэмэгдэж байна.
Мэргэжилтэнүүд
Бөөр, шээсний замын эрхтэн Dr. Byunghwa Lee Daejeon [Specialty] Бөөрний хавдар,Түрүү булчирхайн хавдар,Түрүү булчирхайн томрол,Шээсний сүвний чулуу,Бэлэг эрхтэний хавагнал...[more]
Захиалга
Лавлах
Бөөр, шээсний замын эрхтэн судлал Dr. Yujin Hwang Daejeon [Specialty] Бөөрний хорт хавдар,Шээс алдах,Түрүү булчирхайн томрол,Түрүү булчирхайн хорт хавдар,Шээсний сүвний чулуу,Эр бэлэг эрхтэний хаван...[more]
Захиалга
Лавлах
Бөөр, шээсний замын эрхтэн Dr. Youngho Kim Yuseong [Specialty] Түрүү булчирхайн томрол, Шээс задгайрах эмгэг, бөөрний хавдар давсагны үрэвсэл ,бөөрний үрэвсэлт эмгэг Дурангийн мэс засал...[more]
Захиалга
Лавлах
Бөөр, шээсний замын эрхтэн Dr. Daeyong Ku Yuseong [Specialty] Түрүү булчирхайн томрол, Шээс задгайрах эмгэг, бөөрний хавдар давсагны үрэвсэл ,бөөрний үрэвсэлт эмгэг Дурангийн мэс засал...[more]
Захиалга
Лавлах

SUN MEDICAL CENTER, JIJOK-DONG, YUSEONG-GU, DAEJEON, KOREA    TEL : +82-42-220-8244
COPYRIGHT ⓒ 2012 DAEJEON SUN MEDICAL CENTER. ALL RIGHT RESERVED.