Эмчилгээний тасгууд
Захиалга
Үйлчилгээ
Танилцуулга

Үйлчилгээ
Эмчилгээний тасгууд
Appointment    
Department & Centers    
Хэрх өвчин судлал
Хэрх өвчин судлал
Тэжон Сон эмнэлэгийн Хэрх өвчин судлалын тасаг нь Хэрх өвчний гаралтай үений үрэвсэл , үений үрэвсэл, тулай, хатуурсан нурууны үрэвсэл,ясны сийрэгжилт, чонон яр системийн өвчин, Behcet-ийн өвчин, Sjogren-ийн хам шинж гэх мэт янз бүрийн яс булчингийн эмгэг ба өөрийн дархлааны эмгэгийн оношилгоо ба эмчилгээг хийж байна.
Ревматизмын эмгэгийн үед тодорхой шалтгаан олдохгүй янз бүрийн оношны шалгуур ба ангилалын шалгуур эсэхийг тодорхойлох боловч онош тогтоохын тулд асар их туршлагатай мэргэжилтэнээс тодорхой хариу хэрэгтэй.
Уг эмгэгийг эмчлэхээс гадна үений үрэвсэл ерөнхий дархлалын системтэй холбоотой хүндрэл гарахаас урьдчилан сэргийлэх асуудалд гол анхаарлаа хандуулж байна.
Мэргэжилтэнүүд
Хэрх өвчин судлал Dr. Jookyung Song Daejeon [Specialty] Ревматизмын гаралтай үений үрэвсэл,Үений үрэвсэл,Тулай өвчин,Шохойжсон нуруу, нугасны үрэвсэл,Чонон хөрвөс системийн өвчин, Ясны сийрэгжилт,Behcet-ийн өвчин,Sjogren-ийн хам шинж...[more]
Захиалга
Лавлах

SUN MEDICAL CENTER, JIJOK-DONG, YUSEONG-GU, DAEJEON, KOREA    TEL : +82-42-220-8244
COPYRIGHT ⓒ 2012 DAEJEON SUN MEDICAL CENTER. ALL RIGHT RESERVED.