Эмчилгээний тасгууд
Захиалга
Үйлчилгээ
Танилцуулга

Үйлчилгээ
Эмчилгээний тасгууд
Appointment    
Department & Centers    
Халдвар судлалын тасаг
Халдвар судлалын тасаг
Тэжон Сон эмнэлэгийн халдвар судлалын тасаг нь төрөл бүрийн нян, вирус, бичил биетэн, хими эмчилгээний улмаас биеийн дархлаа суларч илрэх халдварын гаралтай эмгэгүүдэд эмчилгээ хийж байна.
Сүүлийн үед шинэ төрлийн халдварт өвчин байнга илэрч, цаг хугацаанаас хамааран өмнө нь дэлгэрч байсан халдварт өвчин нь дахин дэлгэрч байгаа энэ үед халдварт өвчин болон эмчилгээний ач холбогдол нь аажимаар нэмэгдэж байна.
судлалын тасаг нь халдварын гаралтай эмгэгүүдийн шалтгааныг зөвхөн илрүүлж эмчлэх үүргийг гүйцэтгэдэг биш төрөл бүрийн халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх вакцин, урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагаанд анхаарлаа хандуулж байна.
Мэргэжилтэнүүд
Халдвар судлал Dr. Gwangmin Kim Daejeon [Specialty] Бэлгийн замын халдварт эмгэг өвчлөл, Цусан халдвар, Вирусын халдвар(Шинэ төрлийн вирус, ДОХ), Гадны аялагч нарын эмчилгээ, Урьдчилан сэргийлэх тарилга, Хавдар...[more]
Захиалга
Лавлах
Yuseong [Specialty] ...[more]
Захиалга
Лавлах

SUN MEDICAL CENTER, JIJOK-DONG, YUSEONG-GU, DAEJEON, KOREA    TEL : +82-42-220-8244
COPYRIGHT ⓒ 2012 DAEJEON SUN MEDICAL CENTER. ALL RIGHT RESERVED.