Нуруу, нугас, үе мөчний төв
Мэргэжилтэнүүд
Spine Center
Joint Center
Orthopedics
Medical StaffsAppointment    
Medical Staffs
Spine Center
Dr. Byungsun LeeDaejeon [Specialty] Spinal column stenosis, chronic back pain, vertebral fracture, osteoporosis, spinal endoscopic surge...[more]
Appointment
Detail
Joint Center
Dr. Doohoon SunDaejeon [Specialty] Infectious disease, sepsis, virus infection (swine flu, AIDS), overseas traveler clinic, vaccination...[more]
Appointment
Detail
Dr. Jaekyun JeonDaejeon [Specialty] Хиймэл үе,Өвдөгний үе ба мөрний үе,Спортын анагаах ухаан...[more]
Appointment
Detail
Dr. Insu SongDaejeon [Specialty] Өвдөгний үе,Хиймэл үе, Мөрний үе...[more]
Appointment
Detail
Dr. Euisoon KimYuseong [Specialty] Спортын гэмтэл, үений дурангийн мэс засал, нуруу, ны гэмтэл ,ердийн гэмтэл ясны сийрэгжилт ,тулай ,...[more]
Appointment
Detail
Dr. Seokwon KimYuseong [Specialty] Нуруу,өвдөгний үе ,хугарал, ясны сийрэгжилт...[more]
Appointment
Detail
Dr. Donghyuk SeonYuseong [Specialty] Мөрний үе, Ясны сийрэгжилт, Гэмтэл...[more]
Appointment
Detail
Orthopedics
Dr. Chulhyung LeeDaejeon [Specialty] Гар, сарвууны мэс засал,Бичил дурангийн мэс засал,Мэдрэлийн гэмтэл ба гар бадайрах ,хүүхдийн гэмтэл...[more]
Appointment
Detail
Dr. Bongjoo LeeDaejeon [Specialty] Түнхний үе, шагайн үе, хиймэл үе солих мэс засал...[more]
Appointment
Detail