Нуруу, нугас, үе мөчний төв
Нуруу, нугас, үе мөчний төв
Түнхний үе солих мэс засал(хиймэл үе) 1дүгээр зэрэглэл үнэлгээ
50 жилийн түүхт гэмтэл согогын төв
Нуруу нугас, үе мөч, гар сарвуу, хөл тавхай хэсгийн мэргэжилтэнгүүдийн систем
Сон Дү Хүн докторын баг улсдаа хамгийн шилдэг Солонгос хиймэл үеийг ашиглан экспортонд гаргаж байна.
Зочид буудал, фитнес, нөхөн сэргээх ба физик эмчилгээний өрөөний үйл ажиллагаа