Мэс заслын төв
Мэс заслын төв
Тасаг, нэгжийн мэргэжилтэний систем
Ходоод гэдэс/бүдүүн гэдэс-анус/элэг, цөс, нойр булчирхай/хөх, бамбай булчирхай/судасны мэс засал
Хорт хавдар илэрсэнээс хойш 5-7 хоногийн дотор яаралтай мэс засал хийх боломжтой
Ходоод, бүдүүн гэдэсний хорт хавдарын мэс засал 3,500 тохиолдол
Элэг, цөс, нойр булчирхайн мэсзасал 2,500 тохиолдол
Хөх, бамбай булчирхайн мэс засал 1,300 тохиолдол