Чих-хамар- хоолойн төв
Чих-хамар- хоолойн төв
Чих- хамар- хоолойн тасгийн мэргэжилийн клиникийн үйл ажиллагаа
Солонгос улсдаа мэс заслын амжилтаараа өндөр түвшинд байдаг ба үйлчлүүлэгчийн сэтгэл ханамжаар тэргүүний.
Эдгэшгүй эмгэгийн мэс заслыг өндөр түвшинд амжилттай хийдэг ба үйлчлүүлэгчийн сэтгэл ханамжаар тэргүүний.