Зүрх, судасны төв
Зүрх, судасны төв
Зүрхний цочмог шигдээсийн эмчилгээгээр тэргүүлэх зэрэг(Улсдаа тэргүүлэх зэрэгтэй.Мэргэжилийн хяналтын газар)
24 цагийн зүрхний шигдээсийн яаралтай эмчилгээ
Яаралтай өвчтөнүүдэд зориулж зүрх судасны тусгай 2 ширхэг тодосгогч аппратыг ажиллуулж байна.
Эмчилгээ ба шинжилгээний өрөө нь хамт байрладаг, 1цэгийн эмчилгээний систем.
Титэм судасны тодосгогчтой рентгэн туяаны ажилбар
Зүрхний цочмог шигдээсийн үед стент тавих.