Эмэгтэйчүүдийн хорт хавдарын төв
Эмэгтэйчүүдийн хорт хавдарын төв
Умайн хорт хавдар-өндгөвчний хорт хавдар-умайн булчингийн хавдарын дурангийн мэс засал
Умайн булчингийн хавдарын мэс заслын бус эмчилгээ (умайн артерийг бөглөх)
Умайн хүзүүний хорт хавдар, умай хамгаалах дурангийн мэс засал
Өндгөвчний хорт хавдар-умайн хорт хавдарын томролт, аарцгийн хөндийн мэс засал(REER)