Зүрхний хэм алдалтын төв
Зүрхний хэм алдалтын төв
24 цагийн зүрхний шигдээсийн яаралтай эмчилгээ
Зүрхний хэм адагдлын аблаци эмчилгээ
Улсдаа тэргүүний дүрс оношлогоот аблаци (RFCA) ажилбар
Титэм судасны тодосгогчтой рентген туяаны ажилбар
Хурц зүрхний шигдээсийн үед стент тавих