Хавдар судлалын төв
Хавдар судлалын төв
Онкологический центр
Хорт хавдарын хамгийн сүүлийн үеийн эмчилгээ
- Хэвлийн хорт хавдар(ходоод, цөсний суваг, бүдүүн гэдэс, бөөр, түрүү булчирхай, эмэгтэйчүүдийн хавдар)ын дурангийн мэс засал
- Хөхний хорт хавдарын гоо сайханы мэс засал ба хоргүй хавдарын хамгийн бага шархтай мэс засал
- Тархины хорт хавдар-уушигны хорт хавдар-хэвлийн хорт хавдар, туяа (Rapid arc)эмчилгээ
Хорт хавдарын хамтарсан эмчилгээ
- Туяа эмчилгээ(Rapid arc)