Амны хөндий, эрүү нүүр судлалын төв
Амны хөндий, эрүү нүүр судлалын төв
Шүд, амны хөндий, эрүү нүүрний гэмтэлтэй өвчтөнд 24 цагийн турш яаралтай тусламж үзүүлнэ.
Эрүү нүүрний гоосайхан ,сэргээх клиник
Дээд, доод эрүү-эрүү нүүрний ерөнхий клиник
Толгой нүүрний эмгэгийн клиник
Шүдний клиник
Эрүүний үений клиник